Multimove

Gezinsbond Bolderberg pakte uit met coronaproof Multimove. Kleuters en kinderen van de lagere school komen op een verschillend tijdstip naar de sporthal. Kleine groepen in een grote zaal betekent veiliger sporten. Op
die manier kon een traditionele activiteit van de afdeling toch doorgaan.

Aanpassingen i.f.v. corona:
• Door de groepen op te splitsen kregen we minder drukke afhaalmomenten.
• De ouders komen niet tot in de sporthal, de kinderen worden afgehaald aan de ingang door de lesgevers.
• Vooraf inschrijving was verplicht en gebeurde digitaal (via een Googleformulier).
• Betalingen werden elektronisch afgehandeld.
• We voorzagen extra hulp: kinderen van het vijfde en zesde leerjaar hielpen kleuters bij het ontsmetten van de handen, bij het omkleden en
toiletbezoek.
• We deelden foto’s en filmpjes via Facebook, zo kregen de ouders een mooi beeld van de activiteit.

TIP: als je het aandurft om iets te organiseren op het moment dat er weinig
aanbod is, kan je op heel wat bijval rekenen. Wij kregen meer inschrijvingen dan vorig jaar en zijn daar blij mee.