Als je een activiteit/event organiseert moet je ervoor zorgen dat de deelnemers op de hoogte zijn van de deelnamevoorwaarden.

Je bent dit nog niet gewend, maar dat is helemaal niet veel werk. Het tekstje dat je hieronder vindt kan je integraal overnemen. Eventueel kan je er nog aan toevoegen wat voor jouw activiteit van toepassing is.

Tip: vul in het algemene tekstje de naam van je aanspreekpunt in, alsook de contactgegevens.

Deelnamevoorwaarden:

Inschrijven is vanaf nu verplicht voor iedere activiteit. Zo kunnen we op voorhand goed te kunnen inschatten hoeveel personen aanwezig zullen zijn en zo kunnen we ook de juiste voorzorgen nemen. Dit is ook belangrijk om actief te kunnen meewerken aan de contactopvolging van de overheid voor het geval achteraf blijkt dat een deelnemer op het moment van de activiteit besmet bleek.

Blijf thuis als je je ziek voelt.

Ook als jij (of iemand waarmee je samenwoont) tot 7 dagen voor de start van de activiteit ziek was, kom je niet naar de activiteit.  

Twijfel je? Maak (samen met je arts) een weloverwogen keuze wanneer je behoort tot een risicogroep. Het gaat hier over mensen met ernstige obesitas, chronische hart-en vaat-, long- of nieraandoeningen, gedaalde immuniteit, type 2 diabetes, 65+. Het charter kan je daarbij helpen.

Volg de richtlijnen die de organisatoren namen en die zichtbaar aanwezig zijn op de locatie van de activiteit. Zeker i.v.m. het gebruik van het sanitair, de bar, de lift, … die zichtbaar aanwezig zijn op de locatie van de activiteit.

Hou 1,5 meter afstand van andere deelnemers en de begeleider.

Was regelmatig je handen met water en zeep/ontsmet ze regelmatig.

Beperk je fysieke sociale contacten.

Draag een mondmasker.

Word je ziek binnen de 14 dagen nadat je deelnam aan een activiteit? Contacteer dan het aanspreekpunt. Dit vind je terug bij de informatie over de activiteit en/of op de afdelingswebsite. Verleen ook steeds je medewerking aan de contactopvolging van de overheid.

Tip: Op de www.gezinsbond.be/corona kan je dit lijstje ook terugvinden. Je kan in je uitnodiging de link leggen naar die pagina, zodat je niet steeds dit volledige lijstje moet kopiëren.

  • Heeft dit je geholpen?
  • JaNee