Een gezelschapsbeurt die doorgaat na de avondklok? Of een vrijwilliger die pas na de avondklok thuis zal zijn door gezelschapsdienst? Vul dit formulier in zodat de vrijwilliger zijn/haar verplaatsing kan verantwoorden!

Welke maatregelen neem ik als coördinator?

 • Gezelschap houden kan enkel door een vrijwilliger zonder medische klachten en zonder koorts met COVID-19 als mogelijke oorzaak (hoesten, koorts…).
 • Gezelschap voorzien kan enkel bij gezinnen zonder besmetting of medische klachten lijkend op of veroorzaakt door COVID -19.
 • Was er tijdelijk geen vrijwilliger voorzien door ziekte? Na minimum 1 week zonder symptomen kan dit terug (na toelating van de behandelende arts).
 • Plaats zoveel mogelijk dezelfde vrijwilliger bij hetzelfde gezin. Het aantal contacten (bubbel) naleven blijft zeer belangrijk.

Voor diegenen die een grasoppas in hun aanbod hebben: vestig extra de aandacht op hygiëne bij gebruik van materiaal en het voldoende afstand houden van de bewoner(s).

Welke maatregelen moeten worden opgevolgd door de vrijwilligers?

 • Respecteer zelf het aantal wekelijkse contacten (bubbels), aangezien de ouderen waar je komt een risicogroep vormen.
 • Een goede algemene hygiëne is zeer belangrijk:
 • Regelmatig grondig de handen wassen met water en vloeibare zeep of ontsmetten met een ontsmettingsalcohol als deze aanwezig is bv. na elk toiletgebruik, maaltijd… door zowel de vrijwilliger als de oudere.
  –    Droog je handen af aan een aparte handdoek of keukenpapier.
  –    Was je handen voor en na de oppasbeurt.
  –    Doe een mondmasker aan als je minder dan 1,5 meter van de oudere komt.
 • Niezen en /of hoesten gebeurt in de binnenkant van de elleboog of een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak en was en ontsmet je handen met gel.
 • Draag altijd een mondmasker en eventueel handschoenen en indien mogelijk draagt de oudere ook een mondmasker.
 • Van zodra er een tweede persoon aanwezig is bv. een verpleegster, poets- of familiehulp verlaat de vrijwilliger de ruimte zodat er steeds maar twee personen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Verlucht indien mogelijk enkele keren de kamer van de persoon door de vensters te openen.
 • Eetgerei wordt best machinaal afgewassen, op hoge temperatuur (60°C). Als er geen afwasmachine is, kan het eetgerei met de hand afgewassen worden met heet water en afwasmiddel.
 • Zorgverleners worden niet als risicocontact beschouwd indien de zorgverlener (vrijwilliger) gedurende het volledige contactmoment een mondmasker en strikte handhygiëne toepast.
 • Oudere vrijwilligers, of vrijwilligers met een verhoogd gezondheidsrisico vermijden lichamelijke zorg en dragen sowieso best altijd een mondmasker (zie volgend punt).
 • Vrijwilligers die niet zeker zijn over hun eigen situatie, raadplegen eerst hun huisarts. Hij is het best geplaatst om in te schatten of dit vrijwilligerswerk wel/niet kan.

Meer info over de voorzorgsmaatregelen: www.info-coronavirus.be

Oudere vrijwilligers?

De overheid sluit niemand uit van vrijwilligerswerk, maar wijst wel op gezondheidsrisico ’s zoals diabetes en hartproblemen. Die risico ’s zijn niet altijd leeftijd gekoppeld, maar kunnen wel toenemen met de leeftijd.
Daarom stelde de overheid een charter op voor oudere vrijwilligers en organisaties waarin oudere vrijwilligers actief zijn. Niet om deze laatste groep te weren, maar wel te wijzen op een verantwoord engagement waarbij geen nodeloze risico ’s worden genomen.

Meer info over risicogroepen en ouderen vind je hier.

 • Heeft dit je geholpen?
 • JaNee