Een ontbijtbuffet organiseren in tijden van corona is complex. Zowel het klaarzetten van de zaal, het voorbereiden van het ontbijt, het ontvangen van de deelnemers vraagt enige aandacht.

OPGELET: vanwege de nieuwe regels rond het serveren van voeding en drank kan het organiseren van een ontbijt niet doorgaan zonder een professionele catering of traiteur in te schakelen. Kijk bij het punt eten en drinken voor meer info hieromtrent.

Ook ontbijt aan huis kan niet meer, tenzij een professionele cateraar ingeschakeld wordt. In de Lockdown mag je niet samenkomen om de pakketten te vullen, dus een ontbijtpakket vullen met vrijwilligers kan niet meer.

Voor afdelingen die een ‘Ontbijt voor iedereen’ organiseren:

 • Vanuit Colruyt is het minimum aantal deelnemers tijdelijk verlaagd naar 100 i.p.v. 150 personen en dit door de coronamaatregelingen.
 • Ook hier is het verplicht om samen te werken met een professionele cateraar of traiteur.

 Heb je nog vragen over ‘Ontbijt voor iedereen’? Stel ze aan Chris Crabbé via chris.crabbe@gezinsbond.be.

Voorbereiding

 • Laat mensen per bubbel inschrijven en enkel vooraf!
 • Schik de tafels rekening houdend met de gezinsbubbel en de vereiste afstand van 1,5 m per bubbel (van stoel tot stoel meten).
 • Maximaal 10 personen mogen samen aan één tafel zitten. Dit is opgelegd door de overheid en kan steeds wijzigen.
 • Gebruik papieren tafellakens (indien nodig) en servetten. Verwijder deze als je plaats moet ruimen voor een nieuwe bubbel, zo kan je de tafels makkelijker ontsmetten.
 • Tafelversiering is uit den boze. Ook boterpotjes, zoutvaatjes en melkkannetjes mogen niet op tafel geplaatst worden.
 • Geef elke tafel een nummer, dit is handig voor de bediening en kan ingevuld worden op de ontbijtkaart (zie bij aanpak ontbijt).

De dag zelf

Onthaal

 • Gebruik de voorziene affiches om de corona-afspraken zichtbaar op te hangen. Best van zodra de deelnemers de zaal naderen.
 • Voorzie ontsmettingsgel aan de ingang van de zaal, voorzie voldoende voor alle deelnemers.
 • Iedereen ouder dan 12 jaar is verplicht om een mondmasker te dragen van zodra zij de zaal betreden tot zij aan hun tafel plaatsnemen, indien zich buiten een wachtrij vormt is dit daar eveneens wenselijk.
 • Aan deurklinken blijft van alles hangen. Als er geen automatische deuren in de zaal zijn, probeer dan zoveel mogelijk de deuren te laten openstaan tijdens het ontbijt (dat verlucht ook beter, trouwens). Als dit niet mogelijk is, denk er dan aan om de klink(en) om de 30 minuten te ontsmetten.
 • Bij het onthaal (nazicht van de inschrijvingen) ook de 1,5 meter afstand waarborgen en dit tussen de vrijwilliger en de deelnemers (door een extra tafel te plaatsen) en tussen de deelnemers onderling (afgeplakt op de vloer), (zie ook rubriek https://coronagids.gezinsbond.be/algemene-maatregelen/start van een activiteit.
 • De deelnemers krijgen een plaats toegewezen volgens de gezinsbubbel. Er wordt hen ook gevraagd om zich niet te verplaatsen (uitgezonderd toiletbezoek en dat met mondmasker).

Aanpak ontbijt

Er wordt niet gewerkt met een buffet, gezinnen worden aan tafel bediend. We voorzien ontbijtkaarten waarop de gezinnen kunnen aanduiden wat ze wensen. Deze wordt opgehaald door een vrijwilliger en alles wordt aan tafel gebracht. Voorzie een gedesinfecteerde stylo per gezin/bubbel.

Vrijwilligers

 • Je werkt best met twee verantwoordelijken: één voor de keuken en één voor de zaal. Zij bewaren daar het overzicht en zorgen ervoor dat alle coronamaatregelen opgevolgd worden.
 • Alle vrijwilligers dragen altijd een mondmasker.
 • De keuken wordt regelmatig verlucht, indien haalbaar constant de ramen op kipstand zetten.
 • Vrijwilligers die iets bereiden in de keuken dragen ook altijd een mondmasker.
 • Alle vrijwilligers die in aanraking komen met eten (bereiden en/of bedienen) wassen of ontsmetten regelmatig hun handen (best om het half uur) of telkens wanneer het materiaal door iemand anders wordt aangeraakt.
 • Voorzie een duidelijk plan voor de vrijwilligers. Je geeft best iedere vrijwilliger een vaste taak, dat biedt het beste overzicht. Bv.:
 • vrijwilligers die de bediening op zich nemen (in een bepaalde hoek van de zaal)
 • vrijwilligers die enkel afruimen
 • vrijwilligers die de bestellingen klaarzetten
 • vrijwilliger die de afwas organiseren regelen
 • —-
 • Iedereen werkt zoveel mogelijk met eigen materiaal (bestek, keukenhanddoek, vaatdoek…). Als dit toch niet mogelijk is het materiaal regelmatig reinigen en ontsmetten. Keukenhanddoeken geef je bv. niet door aan elkaar.
 • Iedereen houdt zich de ganse tijd aan zijn taak let er op dat de vrijwilligers zich ook in de keuken zo weinig mogelijk moeten verplaatsen. Vermijd dat mensen elkaar moeten kruisen tijdens hun taak.
 • Indien mogelijk het lokaal/de zaal ook geregeld verluchten. Bespreek met de persoon waarvan je de zaal gebruikt de mogelijkheden.

Opruimen:

 • De zaal opruimen moet ook met de nodige veiligheid gebeuren: alle betrokken volwassenen dragen een mondmasker.
 • Machinaal afwassen heeft de voorkeur! Maar een vaatwasser is niet overal beschikbaar.
 • Als je afwast met de hand, is het aangeraden om heet water en voldoende detergent te gebruiken (volgens aanbevelingen op de verpakking). Eventueel naspoelen met proper water.
 • Gebruik een aparte afwasbak voor het afwassen en spoelen.
 • Wissel handdoeken veelvuldig en vervang ook regelmatig het afwaswater.
 • Als je glazen, tassen, bestek… meermaals na elkaar gebruikt, moet deze tussentijds steeds grondig worden afgewassen.
 • Was of ontsmet steeds handen vooraleer je ‘proper’ materiaal neemt.
 • Ontsmet de tafel en stoel als verschillende mensen die na elkaar gebruiken.

Werken met shiften:

Naargelang de capaciteit van de zaal kan het zijn dat je werkt met shiften. Vraag aan de deelnemers om het toegewezen tijdsblok te respecteren.

Na een schift moet je ervoor zorgen dat de zaal leeg is zodat je deze goed kan verluchten. Maak van die tijd gebruik om de tafels en stoelen te ontsmetten.

Veel succes met je ontbijt.

 • Heeft dit je geholpen?
 • JaNee