Tweedehandsbeurzen binnen zijn voorlopig niet meer mogelijk. Gelukkig zijn er voor tweedehandsbeurzen nog alternatieven! Online verkopen en garageverkopen of kofferbakverkopen kunnen wel nog.

Wil je een online tweedehandsbeurs organiseren? De vrijwilligers van afdeling Aarschot stelden een handleiding op om je op weg te helpen. Bedankt Bruno en team

Kijk hier hoe de vrijwilligers van Kaulille een kofferbakverkoop organiseerden.

De tweedehandsbeurs is met stip de meest georganiseerde activiteit. Het is ook een activiteit met een groot aantal deelnemers en bezoekers. Gezien het open karakter hebben we niet altijd vat op het aantal mensen dat opdaagt en wie juist.
Daarom verdient de organisatie van deze activiteit extra voorbereiding en zorg om het voor ons allen veilig en vlot te laten verlopen.

Hieronder een opsomming van aandachtspunten en maatregelen om je tafel -of kapstokverkoop goed voor te bereiden. We splitsen op in:
  – de voorbereiding
  – de opstart
  – tijdens de beurs zelf
Sommige maatregelen zijn uiteraard niet van toepassing op een kapstokverkoop of omgekeerd, maar in grote mate gelden de maatregelen voor alle types beurzen die binnen doorgaan.

We baseerden ons hiervoor op de algemene principes en gouden regels, de maatregelen specifiek voor onze sector en de voornaamste punten uit het Covid Event Risk Model.
Het dragen van een mondmasker is verplicht, alsook het gebruik van een CST (bij meer dan 50 bezoekers). Bij minder dan 50 bezoekers mag je het CST gebruiken maar ben je niet verplicht. 

Hier wat inspiratie van andere afdelingen:

Tafelverkoop Hillegem

Kofferbakverkoop Kaulille

Kapstokverkoop Geraardsbergen

1. Maatregelen in de voorbereidende fase

 • Meld aan de gemeente dat je de beurs organiseert en dat je alle nodige maatregelen neemt. Mogelijk voorziet je gemeente in een aanvraagprocedure voor activiteiten. Richt je anders tot de cultuurfunctionaris.
 • Verplicht het dragen van een mondmasker en neem dit op in je communicatie.
 • Werk eventueel een systeem uit waarbij de bezoekers zich aan de inkom registreren. Voor leden Gezinsbond volstaat het lidnummer.
 • Zorg voor voldoende ruimte i.f.v. een vlotte doorgang van bezoekers. (In principe gemiddeld 10m² per aanwezige).
 • Pas eventueel het aantal standhouders aan. Misschien heb je buiten ook nog ruimte waar je enkele onderdak kan geven in een tentjes van de gemeente.
 • Denk na over een goed circulatieplan: aparte in -en uitgang, looprichting aanduiden,…
 • Werk een systeem uit om het aantal bezoekers te beperken indien nodig. Bijv. gebruik een winkelmand, een kaartje dat je kan ontsmetten…
 • Breid eventueel de uren voor de bezoekers uit.
 • Check of je de zaal goed kan ventileren, laat indien mogelijk de deuren openstaan
 • Voorzie handgel aan de in -en uitgang, maar vraag ook aan de verkopers om dit zelf te voorzien
 • Voorzie affiches met de Corona-maatregelen (worden ook voorzien vanuit de Gezinsbond)
 • Verkoop flesjes drank en ingepakte koekjes i.p.v. losse drank.
 • Voeg bij het huishoudelijk reglement van de beurs ook de corona-maatregelen toe.

Specifiek naar de verkopers

 • Handgel voorzien
 • Wijs op de verplichting om een mondmaskers te dragen.
 • Beperk het aantal verkopers per stand (bv. max. 2)
 • Moedig het gebruik van een betaalapp aan.

Specifiek voor communicatie naar de bezoekers

 • In de uitnodiging vermelden dat het dragen van een mondmaskers verplicht is en voorzie extra exemplaren aan de inkom.
 • Kopers worden met max. 2 personen per bubbel binnengelaten.
 • Bewaar 1,5 m afstand!
 • Neem je eigen draagtas mee.

TIP: voorzie als organisatie ook handgel en mondmaskers (eventueel voor een prijsje). Zo kan je verkopers en bezoekers die niet het nodige materiaal niet meebrachten toch laten deelnemen.

2. Bij de start

 • Spreid de tijd waarop standhouders zich installeren
 • Goede briefing voorzien
 • Voorzie ook de corona-affiches aan de inkom die je nationaal kan bekomen
 • Voorzie een goed georganiseerd onthaal waar bezoekers zich registreren en waar je de toestroom kan controleren.

3. Tijdens de beurs

 • Voorzie voldoende medewerkers voor de extra taken.
 • Goede organisatie van het onthaal: registratie, mensen wijzen op mondmasker, eventueel even laten wachten,…
 • Sanitair proper houden, sluit desnoods een aantal toiletten af.
 • Heeft dit je geholpen?
 • JaNee