Door de band genomen raden we aan om wat niet fysiek moet, online te doen. Denk er dus zeker over na om je vergadering online te houden. Je kan hiervoor tools zoals Whereby, Zoom of Teams gebruiken.

Als je de vergadering fysiek laat doorgaan moet je de volgende maatregelen in acht nemen:

  • Draag steeds een mondmasker. Ook tijdens een vergadering is dit noodzakelijk. Enkel kinderen zijn niet verplicht een mondmasker te dragen.
  • Zorg voor een voldoende grote ruimte met voldoende verluchting. Bij voorkeur vindt de vergadering buiten plaats. 
  • Was of ontsmet regelmatig de handen, minstens bij het binnenkomen, een toiletbezoek en het verlaten van de vergadering.
  • Zorg voor voldoende afstand tussen de deelnemers, 1,5m te allen tijde.
  • Serveer en consumeer geen drank of voedsel. Eventueel kunnen de deelnemers voor zichzelf wel een afgesloten flesje meebrengen. Om te drinken mag je het mondmasker even afzetten, maar daarna moet het onmiddellijk weer op.
  • Geef geen papieren door tijdens de vergadering. Laat iedereen zijn eigen kopie meebrengen of projecteer wat er gelezen moet worden. Geef ook geen ander materiaal zoals een pen of dergelijke door.

We vragen met aandrang om deze groep zo klein mogelijk te houden, het maximumaantal toegelaten deelnemers hangt af van de kleurcode waar we ons in bevinden. Dit vindt je terug onder maatregelen op maat.

In dit geval: hoe minder zielen, hoe meer vreugd. Zo dragen we het best zorg voor elkaar en voor onszelf.

  • Heeft dit je geholpen?
  • JaNee