Denk er zeker over na om je vergadering online te houden. Je kan hiervoor tools zoals Whereby, Zoom of Teams gebruiken.

Kijk bij maatregelen op maat om te zien of vergaderingen mogen doorgaan. Indien ze mogen doorgaan, kan je van onderstaande tips gebruik maken.

Als je de vergadering fysiek laat doorgaan, kan je altijd voorzorgsmaatregelen nemen (ook al zijn ze misschien niet verplicht).

De volgende maatregelen kan je nemen:

  • Draag steeds een mondmasker bij het verplaatsen, als je zit op een afstand van elkaar kan je het masker zeker afnemen.
  • Zorg voor een voldoende grote ruimte met voldoende verluchting (zet ramen en deuren open). Bij voorkeur vindt de vergadering buiten plaats. 
  • Was of ontsmet regelmatig de handen, minstens bij het binnenkomen, een toiletbezoek en het verlaten van de vergadering.
  • Zorg voor voldoende afstand tussen de deelnemers.
  • Als je drank of voedsel serveert, werk dan met individueel verpakte items en/of iemand met mondmasker die serveert. Vermijd dat iedereen met de handen in dezelfde kom zit.
  • Geef geen papieren door tijdens de vergadering. Laat iedereen zijn eigen kopie meebrengen of projecteer wat er gelezen moet worden. Geef ook geen ander materiaal zoals een pen of dergelijke door.
  • Heeft dit je geholpen?
  • JaNee