Een veelgestelde vraag: hoe zit dat met de verzekering en corona?

Kort antwoord: als je de regels naleeft is de kans om aansprakelijk gesteld te worden laag of onbestaande. Hou steeds alle maatregelen die je neemt bij, documenteer dit indien er na je evenement vragen over gesteld worden. De Gezinsbond heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers die namens de Gezinsbond activiteiten organiseren, en een polis rechtsbijstand. We stellen je graag gerust: als je de maatregelen volgt dan is er geen probleem.

Lang antwoord:  

Een nul-risico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Het komt er dus op aan om de risico’s te beheren en te beheersen en ze zo tot een minimum te herleiden. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk: organisatoren én deelnemers.

Als een deelnemer, lid, vrijwilliger… toch een besmetting oploopt en dit wil verhalen op de organisatie dan kunnen zij een claim indienen. Wie een organisator in gebreke wil stellen, moet kunnen aantonen dat deze een fout heeft gemaakt, dat er schade is en dat er een oorzakelijk verband is. De bewijslast ligt dus bij degene die de organisatie aanklaagt.

In het geval van besmetting met het COVID-19-virus is dat moeilijk aantoonbaar omwille van de lange incubatietijd waarin de betrokkene ook nog vele andere interacties kan gehad hebben. Het is immers niet vast te stellen of de deelnemer besmet werd tijdens de activiteit of in de winkel of op de trein of …

In regel zal een organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor een besmetting als:

  • Hij de activiteit organiseert volgens de wettelijk geldende maatregelen. Je vindt alle maatregelen en tips en tricks op coronagids.gezinsbond.be
  • Hij alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen, heeft geleverd. Dat noemen we het ‘goed huisvader-principe’ of het ‘zorgvuldigheidsprincipe’. Daarom is het verplicht om alle voorzorgen en maatregelen die je goed te documenteren.

Indien er toch sprake is van een besmette deelnemer die de organisatie wil aanklagen heeft de Gezinsbond een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers die namens de Gezinsbond activiteiten organiseren, en een polis rechtsbijstand.

  • Heeft dit je geholpen?
  • JaNee